PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN | GIÁ PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 2 TẤN SCS263

Vành răng quay toa cẩu  soosan 2 tấn scs263

Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 2 tấn scs263 

Motor quay toa cẩu soosan 2 tấn scs263

Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 2 tấn scs263

Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 2 tấn scs263

Valve chống tụt chân cẩu soosan 2 tấn scs263

Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 2 tấn scs263

Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 2 tấn scs263

Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 2 tấn scs263

Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 2 tấn scs263

Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 2 tấn scs263

Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 2 tấn scs263

Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 2 tấn scs263

Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 2 tấn scs263

Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 2 tấn scs263

Phụ tùng cẩu Soosan  2 tấn scs263 khác

 

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 3 TẤN SCS323-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335

Vành răng quay toa cẩu  soosan 3 tấn SCS334
Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 3 tấn SCS334
Motor quay toa cẩu soosan 3 tấn SCS334
Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 3 tấn SCS334
Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 3 tấn SCS33
Valve chống tụt chân cẩu soosan 3 tấn SCS334
Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 3 tấn SCS334
Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 3 tấn SCS334
Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 3 tấn SCS334
Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 3 tấn SCS334
Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 3 tấn SCS334
Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 3 tấn SCS334
Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 3 tấn SCS334
Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 3 tấn SCS334
Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 3 tấn SCS334
Phụ tùng cẩu Soosan  3 tấn SCS334  khác

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 5 TẤN SCS513-SCS505-SCS506-SCS514-SCS524

Vành răng quay toa cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Motor quay toa cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 5 tấn SCS513

 Valve chống tụt chân cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 5 tấn SCS513

 Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 5 tấn SCS513

 Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 5 tấn SCS513

Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 5 tấn SCS513

Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 5 tấn SCS513

Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 5 tấn SCS513

Phụ tùng cẩu Soosan  5 tấn SCS513  khác

 

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 6 TẤN SCS735-SCS736-SCS615

Vành răng quay toa cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Motor quay toa cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 6 tấn SCS736

 Valve chống tụt chân cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 6 tấn SCS736

 Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 6 tấn SCS736

 Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 6 tấn SCS736

Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 6 tấn SCS736

Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 6 tấn SCS736

Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 6 tấn SCS736

Phụ tùng cẩu Soosan 6 tấn SCS736   khác

 

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 7 TẤN SCS746-SCS747-SCS866-SCS867

Vành răng quay toa cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Motor quay toa cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 7 tấn SCS746

 Valve chống tụt chân cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 7 tấn SCS746

 Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 7 tấn SCS746

 Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 7 tấn SCS746

Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 7 tấn SCS746

Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 7 tấn SCS746

Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 7 tấn SCS746

Phụ tùng cẩu Soosan  7 tấn SCS746  khác

 

PHỤ TÙNG CẨU SOOSAN 10 TẤN SCS1015-SCS1015LS

Vành răng quay toa cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Hộp giảm tốc quay toa cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Motor quay toa cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Xy lanh ra/ vào chân sau soosan 10 tấn SCS1015

 Valve chống tụt chân cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Xy lanh ra vào chân trước cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Valve – Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần soosan 10 tấn SCS1015

 Xy lanh nâng cần của cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Motor thuỷ lực tời cẩu soosan 10 tấn SCS1015

 Hộp giảm tốc tời cần cẩu soosan 10 tấn SCS1015

Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần soosan 10 tấn SCS1015

Đốt cần – cụm xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 10 tấn SCS1015

Bơm thuỷ lực cần của cẩu soosan 10 tấn SCS1015

Phụ tùng cẩu Soosan  10 tấn SCS1015  khác

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0986.641.633