CHENGLONG 3 CHÂN GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 ĐỐT

Nếu bạn vẫn đang phân vân không biết nên chọn chiếc xe nào phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa tải trọng nặng thì xe gắn cẩu.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633