HINO 10 KHỐI CHỞ XĂNG DẦU

Chi phí sửa chữa thấp, xe thích hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh muốn phát triển giá trị lâu dài và thu hồi vốn nhanh chóng.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633