HINO 12 KHỐI CUỐN ÉP RÁC

Hệ thống ray dẫn hướng bàn đẩy rác bố trí ở 2 bên hông thùng chứa nhằm tránh giảm kẹt rác ở ray dẫn hướng trong quá trình nhận ép rác.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633