HINO 8 TẤN CHỞ XE MÁY THÙNG DÀI 10 M

Tùy vào nhu cầu của khách hàng, tránh lãng phí năng lượng. Các mặt hông của thùng bố trí bạt 5 mảng dài phủ tới gần nửa bửng hông.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633