HINO FC 6 TẤN PHUN NƯỚC

Nếu Hino FC 6 tấn phun nước để thời gian dài hoặc mùa đông không sử dụng, nên tháo sạch nước trong téc.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633