HINO FC XE CỨU HỘ CHỞ XE

Xe có tác dụng nâng, kéo, cẩu và vận chuyển các loại xe, thao tác thuận tiện, nhanh chóng, ngoại hình đẹp, an toàn cứu hộ.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633