HINO FC9JNTC 6.4 TẤN THÙNG DÀI 7.3M

Cùng phanh đỗ loại cơ khí, bát phanh bên trong mở rộng để truyền lực đến trục các đăng. Xe có phanh khí xả giúp việc đổ đèo dốc.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633