HINO XZU720L 3 KHỐI PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG ÁP LỰC CAO

An toàn cho người sử dụng. Sàn thao tác được liên kết với khung xe thông qua đà dọc bằng mối lắp bu lông, độc lập với bồn nước.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633