HINO XZU720L XE CỨU HỘ KÉO XE

vì vậy mà xe cứu hộ giao thông Hyundai HD72 gắn cẩu được sinh ra và phục vụ nhu cầu vẩn chuyển một cách hoàn hảo.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633