HINO XZU730L THÙNG ĐÔNG LẠNH

Chuyên chở các mặt hàng lạnh như : Thuỷ sản, thực phẩm, nông nghiệp, y tế… Nhằm bảo quản hàng hoá luôn ổn định.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633