HINO XZU352 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 6 ĐỐT URV346

Đèn xi nhan bố trí ở vị trí dễ nhận biết để khi xe có tín hiệu xin đường thì các phương tiện di chuyển từ các hướng có thể nhìn thấy.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633