HYUNDAI 5 KHỐI PHUN NHỰA ĐƯỜNG

Hệ thống được dẫn động từ hộp số qua bộ phận PTO lai đến bơm thủy lưc. Với chức năng tự bảo vệ tránh quá tải.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633