ISUZU FVR34QE4 6 TẤN GẮN CẨU UNIC 8 TẤN 5 ĐOẠN CÓ GIỎ NÂNG NGƯỜI

Việt Nam theo quy định của nhà nước. Với động cơ phun nhiên liệu điện tử Common Rail áp suất cao trang bị tăng áp biến thiên.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633