ISUZU FVM34WE4 10 TẤN GẮN CẨU THỦY LỰC AD1506B 7 TẤN 6 ĐỐT

Khối động cơ này được nghiên cứu kỹ lưỡng nên có thể khẳng định với các bạn rằng xe có thể chinh phục.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633