OLLIN 5 KHỐI PHUN NHỰA ĐƯỜNG

ollin 5 khối phun nhựa đường sử dụng máy phát điện honda hoặc qua hệ thống nén khí của xe hoặc Máy nén khí độc lập 0,25m3/min.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633