OLLIN 700 PHUN NHỰA ĐƯỜNG

phụ tùng bơm nước của xe rửa đường, hệ thống van, béc phun của xe rửa đường, xe hút chất thải, hút bể phốt.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633