THACO AUMAN C160 GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 ĐỐT URV555

Xe cẩu được thiết kế thùng chuyên chở hàng chuyên dụng, hệ thống cản hai bên sườn xe, xà ngang gỗ khoảng cách 250 – 350 mm.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633