TMT HOWO 5 TẤN GẮN CẨU HANA HÀN QUỐC 3 TẤN 4 ĐỐT

Ngoài xe công ty chúng tôi còn bán các loại phụ tùng tmt howo 5 tấn gắn cẩu hân hàn quốc 3 tấn 4 đốt như: Cóc trích lực, bơm cẩu.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633