XE BEN HYUNDAI N250 2 KHỐI

Đây là chiếc xe tải ben vào thành phố cực kỳ chất lượng, do Tập đoàn Hyundai và Thành Công Group hợp tác sản xuất.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633