XE CHỞ BÙN HINO 6 KHỐI

Với tính cơ động cao, kín khít bảo vệ môi trường. Thiết bị nhập khẩu từ các nước G7, chế tạo theo quy trình của cục đăng kiểm.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633