XE NÂNG 2.5 TẤN

Động cơ made in Japan…giúp tăng năng suất lao động và giảm thiểu tương đối chi phí vận hành.

Liên hệ em kiên: 086 86 23 866

0986.641.633