XE NÂNG 20 TẤN

Áp suất thủy lực được giảm xuống thông qua các khối van thủy lực tích hợp cao và đường ống tối ưu hóa.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633