XE NÂNG 4 TẤN

Chúng được đặc trưng bởi mức tiêu thụ nhiên liệu vượt trội và giá trị phát thải cực thấp và mức độ tiếng ồn nhỏ.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633