XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN

xe tải vào container đặc biệt khả năng xoay sở trong không gian hẹp giúp xe nâng điện 1.5 tấn là thiết bị hỗ trợ vô cùng đắc lực.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633