XE NÂNG ĐIỆN 2 TẤN

chẳng hạn như máy ép,ván khuôn và khuôn. Chúng cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng như cửa hàng bán lẻ.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633