XE NÂNG ĐIỆN 3 TẤN

biến chúng trở thành một máy “xanh” lý tưởng cho các dự án công nghiệp và kho bãi.

Liên hệ em kiên bán xe nâng: 086 86 23 866

0986.641.633