XE TẢI HINO 6 TẤN MUI BẠT THÙNG DÀI 6M7

Mâm xe bánh trước và bánh sau được thiết kế với 6 tắc kê để dễ dàng thay thế và sửa chữa. Liên hệ

hotline : 086 86 23 866

0986.641.633