HINO 6 KHỐI DUTRO CUỐN ÉP RÁC

chủ yếu được thu gom từ các thùng chứa rác hoặc xe gom rác đẩy tay. Các loại càng gắp thường và càng gắp đa năng giúp gắp.

 

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633