HINO FM8JW7A GẮN CẨU ATOM 8 TẤN ATOM876LT

Hino 300 và 500 đều có đầy đủ các loại xe gắn cẩu cũng như tải trọng đa dạng để thị trường xe cẩu sẽ có thêm nhiều sự lựa chon.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633