HYUNDAI ĐANG PHÁT TRIỂN XE ĐIỆN CHẠY BẰNG NHIÊU LIỆU HYDRO

Chủ tịch của tập đoàn Hyundai cho rằng tầm nhìn của hãng đó là ứng dụng năng lượng nhiên liệu trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633