HYUNDAI EX8L GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 5 ĐỐT URV340

Sự cháy không diễn ra đơn thuần bằng nhiên liệu Diesel nữa mà còn phần lớn là không khí từ bên ngoài.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633