XE THACO AUMAN C160 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 ĐỐT URV504

Xe Thaco Auman C160 gắn cẩu unic 3 tấn 4 đốt urv504 được lắp ráp sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhà máy Thaco.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633