XE TẢI HINO 8 TẤN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 3 KHÚC TM ZT503H

Đặt lên xe xuống xe, từ xe này sang xe khác, cẩu hàng từ mặt đất lên xuống xe như sắt thép, kính…

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633