HINO 5 KHỐI PHUN NHỰA ĐƯỜNG NÓNG

Sử dụng máy phát điện honda hoặc qua hệ thống nén khí của xe hoặc Máy nén khí độc lập 0,25m3/min.

Liên hệ em kiên: 086 86 23 866

 

0986.641.633