HINO 4 KHỐI PHUN NHỰA ĐƯỜNG NÓNG

Hệ thống cảm biến nhiệt đóng ngắt nhiệt tự động theo chế độ cài đặt trước phù hợp yêu cầu chất lượng phun tưới nhũ tương nhựa đường.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633