HINO 5 TẤN KÉO CHỞ XE CÓ CÀNG GẮP

Có lên mua xe cứu hộ cẩu hino không? Địa chỉ cơ sở sản xuất lắp đặt sàn xe cứu hộ 2 chức năng và 3 chức năng ở Hà Nội?

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633