HINO 8 TẤN FG8JT7A UTL THÙNG MUI BẠT SIÊU DÀI 10 MÉT

Lên xuống dễ dàng hơn. Cản trước thiết kế dạng mảng dễ dàng thay thế từng phần nhỏ khi cần thiết.

Liên hệ em kiên: 086 86 23 866

0986.641.633