HYUNDAI BỒN HÚT CHẤT THẢI 2 KHỐI

Hệ thống van chống tràn: Thiết kế kiểu 01 chiều khi bồn đủ áp và hút đầy van sẽ tự động ngắt và bơm mất áp ngừng hoạt động.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633