HYUNDAI BỒN HÚT CHẤT THẢI 14 KHỐI

Xe bồn hút chất thải do Thành công sản xuất đảm bảo đầy đủ tính năng để thu gom và chuyên chở hầu hết các chất thải rắn.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633