HYUNDAI EX8 GTL CỨU HỘ SÀN TRƯỢT

Trước đây, để cứu hộ, hoặc di chuyển các loại xe trên thùng, thường sẽ vất vả vì phải điều tiết khá nhiều các loại xe chuyên dụng.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633