XE TẢI HINO 3 CHÂN FM CHỞ RÁC

Tại đây rác được nén lại trong thùng chứa và được vận chuyển đến các bãi rác để xử lý cho môi trường.

 

Liên hệ: 086 86 23 86

0986.641.633