XE TẢI HINO 3 CHÂN GẮN CẨU TADANO 10 TẤN 5 KHÚC TM ZT1005H

Đảm bảo khi vận hành sẽ diễn ra linh hoạt, nhanh chóng giúp cho năng suất làm việc trở nên hiệu quả hơn.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633