HYUNDAI HD260 GẮN CẨU KANGLIM 7 TẤN

Cẩu Kanglim KS2056T/S được gắn trên chiếc Hyundai HD260 là dòng cẩu gồm 6 khúc, sức nâng tối đa 7.1 tấn tại 2.4 mét.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633