HINO 3 CHÂN 20 KHỐI ÉP RÁC

Cụm đèn chiếu sáng trên xe đã có pha cải tiến cực kỳ táo bạo khi hạ thấp vị trí của cụm đèn pha xe, nhờ đó.

Liên hệ: 086 86 23 866

0986.641.633